Johtokunta kehottaa kaupunkia ottamaan täydennysrakentamishankkeissa liikenteelliset seikat paremmin huomioon

Etusivu

Yhdistyksen johtokunta on ottanut kantaa mm. kaakkoisten kaupunginosien täydennysrakentamissuunnitteluun. Tuorein kaupungille lähetetty mielipide koskee Länsi-Herttoniemen aluetta:

”Helsingin kaakkoisen alueen sosialidemokraatit ry. toteaa, että Länsi-Herttoniemen aluetta suunniteltaessa olisi syytä ottaa huomioon alueen asukkaiden raportoimat liikenteelliset ongelmat.

Länsi-Herttoniemen ympäristön tarkasteluraportissa s. 87 ilmaistaan, ettei Hiihtomäentien ja Siilitien väylään kohdistuisi merkittävää läpikulkuliikennettä. Kuitenkin jokatalvinen lumirekkaralli kulkee jatkuvasti edestakaisin Hiihtomäentietä ja Siilitietä Majavatien takana olevalle lumenvientipaikalle. Tätä lumenvientipaikan aiheuttamaa liikennettä ei mahdollisesti ole otettu tässä raportissa huomioon.

Rekkojen reitillä on koulu ja päiväkoteja. Lähes ympärivuorokautisesti rekat ajavat ko. reitillä toki vain osan vuodesta, mutta pimeään vuodenaikaan ne aiheuttavat jalankulkijoille jopa vaaratilanteita. Alueella liikkuu myös paljon ympärivuotisia pyöräilijöitä, joiden on vaikea mahtua kadunvarsiparkkeerattujen autojen, rekkojen ja bussien keskelle turvallisesti. Ko. teiden varsilla asuville aiheutuu rekoista myös merkittävää meluhaittaa, sillä 1950-luvun taloja ei ole rakennettu nykyaikaisten melunestostandardien mukaisesti.

Rekat eivät näytä mahtuvan kovinkaan hyvin kapeille kaduille, joita ei ole myöskään suunniteltu nykyisiä liikennetarpeita silmällä pitäen. Parasta olisi siirtää lumenvientipaikka ja siten myös rekkaliikenne turvallisemmalle alueelle. Suunniteltaessa lisäliikennettä aiheuttavaa rakentamista tai pyöräilyväyliä kannattaa tämä seikka ottaa huomioon. Talvi tulee kuitenkin joka vuosi.”

Kommentoi